Friday , 9 December 2022

VfB Lubeck

VfB Lubeck
VfB Lubeck
Germany

Players who came

2000-02-29, Germany
2021-02-10
1999-01-07, Germany
2020-10-17
1998-01-15, Germany
2020-10-17
1987-04-23, Germany
2020-10-17
1996-08-02, Germany
2020-10-17

Players who out

1993-12-30, Germany
2022-07-24
2001-08-28, Germany
2022-04-11
1990-04-09, Germany
2021-08-16
1992-08-11, United States
2021-08-15