Friday , 24 May 2024
Breaking News

Legia Warszawa

Legia Warszawa
Legia Warszawa
Europe

All Players

Players who came

2001-03-13, Poland
2020-09-14
1991-11-11, Portugal
2020-09-03
1995-05-08, Hungary
2020-08-26
1996-12-23, Poland
2020-08-19
1980-02-20, Poland
2020-08-07

Players who out

2001-10-30, Poland
2024-02-04
1999-08-21, Poland
2023-10-04
2003-01-05, Poland
2023-09-27
1988-09-20, Brazil
2023-05-06
1990-09-27, Guinea
2023-04-16