Monday , 21 September 2020
Breaking News

VfL Bochum 1848

VfL Bochum 1848
VfL Bochum 1848
Germany

Players who came

1995-03-25, Germany
2020-08-28
1995-01-31, Germany
2020-08-05
1997-01-10, Germany
2020-07-22
1985-06-11, Germany
2020-07-17
1996-07-20, Austria
2020-07-17

Players who out

1998-04-11, Germany
2020-02-17