Tuesday , 29 November 2022

Yann Gboho - 21y, Stade Rennais FC 1901

Yann Gboho
Yann Gboho
Attacker

Age:21
Nationality:France
Number:19
Position:Attacker

Yann Gboho
Attacker

Age:21
Nationality:France

Statistic

in this season

0 goals 0 matches

in last season

0 goals 0 matches

in this season

0 goals 0 matches

in last season

0 goals 0 matches

in this season

0 goals 0 matches

Transfers

  • Stade Rennais FC 1901
    17.08.2021
  • SBV Vitesse
    17.08.2021 - 27.07.2022