Thursday , 25 April 2024
Breaking News

Lapo Nava - 20y, AC Milan

Lapo Nava
Lapo Nava
Goalkeeper

Age:20
Nationality:Italy
Team: AC Milan
Number:69
Position:Goalkeeper

Lapo Nava
Goalkeeper

Age:20
Nationality:Italy
Team: AC Milan

Statistic

in this season

0 goals 0 matches

in last season

0 goals 0 matches

in this season

0 goals 0 matches

in last season

0 goals 0 matches

in this season

0 goals 0 matches