Monday , 2 October 2023

FK Kauno Zalgiris

FK Kauno Zalgiris
FK Kauno Zalgiris
Europe

Players who came

1999-07-07, Lithuania
2020-08-19
1989-03-23, Lithuania
2020-03-04
1994-12-17, Lithuania
2020-03-04
1989-04-08, Lithuania
2019-08-14
1995-11-07, Lithuania
2019-08-13

Players who out

1999-04-15, Nigeria
2023-08-12
1996-05-27, Brazil
2020-08-31
1978-08-06, Lithuania
2020-03-11