Wednesday , 24 April 2024
Breaking News

Poland

Poland
Poland
Poland

All Players

Players who came

2000-02-15, Poland
2023-01-28
1996-04-12, Poland
2022-11-19
1999-05-10, Poland
2022-11-19
1990-01-29, Poland
2022-11-19
1997-09-25, Poland
2022-11-19

Players who out

1998-08-22, Poland
2023-09-27
2003-10-16, Poland
2023-07-23
1997-08-19, Poland
2022-11-12

European Championship (GROUP E)

Team M W L P
Sweden 3 2 0 7
Spain 3 1 0 5
Slovakia 3 1 2 3
Poland 3 0 2 1

Worldcup (GROUP C)

Team M W L P
Argentina 3 2 1 6
Poland 3 1 1 4
Mexico 3 1 1 4
Saudi Arabia 3 1 2 3