Friday , 2 June 2023

Zak Vyner - 26y, Rotherham United FC

Zak Vyner
Zak Vyner
Defender

Age:26
Nationality:England
Number:2
Position:Defender

Zak Vyner
Defender

Age:26
Nationality:England

Statistic

in this season

0 goals 0 matches

in last season

0 goals 0 matches

in this season

0 goals 0 matches

in last season

0 goals 0 matches

in this season

1 goals 1 matches

in last season

0 goals 0 matches

Transfers

  • Rotherham United FC
    13.08.2019
  • Aberdeen FC
    13.08.2019 - 17.02.2020