Monday , 20 May 2024
Breaking News

Ragnar Sigurðsson - 38y, Iceland

Ragnar Sigurðsson
Ragnar Sigurðsson
Defender

Age:38
Nationality:Iceland
Team: Iceland
Number:6
Position:Defender

Ragnar Sigurðsson
Defender

Age:38
Nationality:Iceland
Team: Iceland

Statistic

in this season

0 goals 0 matches

in this season

0 goals 0 matches

in last season

0 goals 0 matches

Transfers

  • FK Rostov
    17.02.2020
  • FC Kobenhavn
    17.02.2020 - 17.07.2020
  • FC Kobenhavn
    17.07.2020 - 10.05.2021