Tuesday , 21 May 2024
Breaking News

FK Nizhny Novgorod

FK Nizhny Novgorod
FK Nizhny Novgorod
Russia

All Players

Players who came

1998-07-17, Russia
2024-03-29
1998-03-18, Russia
2024-03-01
2002-12-16, Russia
2024-02-13
2001-06-06, Russia
2024-01-24
2000-02-07, Russia
2024-01-06

Players who out

1999-05-19, Russia
2023-09-28
1997-11-28, Russia
2023-09-28