Saturday , 3 June 2023

Sammy Vidal - 27y, Red Star FC

Sammy Vidal
Sammy Vidal
Midfielder

Age:27
Nationality:France
Number:22
Position:Midfielder

Sammy Vidal
Midfielder

Age:27
Nationality:France

Statistic

in this season

0 goals 0 matches

in last season

0 goals 0 matches