Wednesday , 4 October 2023

Filippo Neri - 21y, Venezia FC

Filippo Neri
Filippo Neri
Goalkeeper

Age:21
Nationality:Italy
Number:91
Position:Goalkeeper

Filippo Neri
Goalkeeper

Age:21
Nationality:Italy

Statistic

in this season

0 goals 0 matches

in last season

0 goals 0 matches