Monday , 11 December 2023

Adis Omerbasic - 28y, Chemnitzer FC

Adis Omerbasic
Adis Omerbasic

Age:28
Nationality:Bosnia-Herzegovina

Adis Omerbasic

Age:28
Nationality:Bosnia-Herzegovina

Statistic

in this season

0 goals 0 matches

in last season

0 goals 0 matches

Transfers

  • Chemnitzer FC
    20.05.2023