Sunday , 27 November 2022

Adeleye Aniyikaye - 27y, Nigeria

Adeleye Aniyikaye
Adeleye Aniyikaye

Age:27
Nationality:Nigeria
Team: Nigeria

Adeleye Aniyikaye

Age:27
Nationality:Nigeria
Team: Nigeria

Statistic

in this season

0 goals 0 matches